Reklamace domovní jednotky

Kontaktní údaje
Informace o domovní jednotce
Váš popis a fotodokumentace   prosíme zadávejte jednotlivě
1. 50 / 50
600 / 600

2. 50 / 50
600 / 600

V případě, že nenaleznete váš projekt, kontaktujte oddělení Záruční závazky obvyklou cestou.

Potvrzení o přijetí reklamace Vám bude zasláno automaticky na Vámi uvedený email. V případě, že neobdržíte potvrzení, je nutné zadat reklamaci znova. Důvodem nedoručení může být například: špatně zadaná mailová adresa, plná mailová schránka či výpadek mailového serveru.

Pokud není možné fotografii přiložit, budete ji moci zaslat e-mailem později při komunikaci s technikem.


S pozdravem, Tým záručních závazků Skanska Reality, a.s.