Hromadná podání

Šablona pro vyplnění: K vyplnění prosím použijte program Excel 2010 nebo vyšší a poslední verzi Excel šablony.
Pro správnou funkci kontrolních maker je nutné v Excelu po otevření šablony "Povolit úpravy" a "Povolit obsah".

Stažení zde: template.xlsm template.xlsm


Povolit úpravy Povolit úpravy

Povolit obsah Povolit úpravy

Kontaktní údaje
Informace o domovní jednotce
Nahrání

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře poskytujete své osobní údaje společnosti Skanska Residential a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8:

  • pro potřeby komunikace s vámi při řešení reklamace;
  • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem řešení reklamace;
  • vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem skupiny Skanska, dodavatelům IT služeb a firmám podílejícím se na řešení reklamace;
  • budeme je zpracovávat po dobu záruční lhůty na vaší nemovitosti a poté ještě 3 roky;
  • máte právo kdykoliv požadovat přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů;
  • máte kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu.
Podrobnější informace naleznete zde.

V případě, že nenaleznete váš projekt, kontaktujte oddělení Záruční závazky obvyklou cestou.

Potvrzení o přijetí reklamace Vám bude zasláno automaticky na Vámi uvedený email. V případě, že neobdržíte potvrzení, je nutné zadat reklamaci znova. Důvodem nedoručení může být například: špatně zadaná mailová adresa, plná mailová schránka či výpadek mailového serveru.

Pokud není možné fotografii přiložit, budete ji moci zaslat e-mailem později při komunikaci s technikem.


S pozdravem, Tým záručních závazků Skanska Residential, a.s.