Complaint on private residental units

Contact
Identification of private residental unit
Your description and photo-documentation   please input requests separately
1. 50 / 50
600 / 600

2. 50 / 50
600 / 600

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Odesláním tohoto formuláře poskytujete své osobní údaje společnosti Skanska Residential a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8:

  • pro potřeby komunikace s vámi při řešení reklamace;
  • na základě našeho oprávněného zájmu za účelem řešení reklamace;
  • vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem skupiny Skanska, dodavatelům IT služeb a firmám podílejícím se na řešení reklamace;
  • budeme je zpracovávat po dobu záruční lhůty na vaší nemovitosti a poté ještě 3 roky;
  • máte právo kdykoliv požadovat přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů;
  • máte kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu.
Podrobnější informace naleznete zde.

In case you do not find your project, contact the warranty team of the usual way.

Acknowledgement of receipt of the complaint will be sent automatically to your email address. In case you do not receive confirmation, you must enter the complaint again. The reason for non-delivery could be for example: malformed mail address, full mailbox or mail server outage.

If you find difficulties while adding your photos, you might send it later via e-mail while communicating with technician.


Kind regards, Warranty Liabilities Team Skanska Residential, a.s.